DEFTERDARLIĞIMIZIN MİSYONU;

Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda; çağdaş yönetişim anlayışı ile zamanında, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet üreten, sunan, yöneten ve iç kontrolü sağlayan bir Denizli Defterdarlığı.

BAKANLIĞIMIZIN

Misyonu; 

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonu; 

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.