Defterdarlığımızca 19/12/2018 tarihinde “Devlet Davalarının Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar” ile “Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları” Konulu Toplantı Düzenlenmiştir.

İlimizdeki kamu kurumları arasında uygulama birliğini sağlamak ve ortak paylaşımlarda bulunmak üzere, Defterdarlığımızca “Devlet Davalarının Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar” ile “Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları” konulu toplantı 19/12/2018 tarih ve saat:14.00’da valilik konferans salonunda düzenlenmiştir.

Toplantıya Defterdar Ali SORMAZ’ın günün anlam ve önemine binaen açılış konuşması ile başlanmıştır. Konuşmada 659 sayılı KHK’nin gerekçesine yer verilerek; 5018 sayılı Kanuna ekli I ve ll sayılı cetvelde yer alan genel bütçeli ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, muhakemat hizmetlerini kolaylaştırmak, özellikle söz konusu düzenleme ile dava açma, vazgeçme ve sulh yetkilerinin standart hale getirilmesine vurgu yapılarak konuya dikkat çekilmiştir.

Daha sonra Vali Yardımcısı Hakkı ÜNAL konunun önemine ilişkin konuşmalarını yapmışlardır.

Toplantının devamında; Defterdarlığımız Muhakemat Müdür Vekili Müşavir Hazine Avukatı Sevil KUL AKTAŞ’ın başkanlığında; “Devlet Davalarının Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar” konusunda, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne verilen görevler ile Hazine davalarının tarihçesine yer verilmiş, daha sonrada Hazine Avukatı Yunus Emre ŞANLI tarafından 659 sayılı “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında yürütülecek hukuk hizmetlerine ilişkin paylaşımlarda bulunulmuştur. Hazine Avukatı Ahmet SÜNGÜ tarafından da “Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları” konusunda; sulh, uzlaştırma, arabuluculuk, tahkim ve hakem heyetleri çerçevesinde sunumlarda bulunulmuş, müteakip yapılan sunumlar çerçevesinde kamu kurum avukatları ve avukatı bulunmayan yerlerde de kurum yöneticilerinin katılımları ile karşılıklı soru cevap şeklinde ortak paylaşımlarda bulunmak suretiyle etkin bir şekilde sonuçlandırılmıştır.