Denizli Defterdarlığı / Denizli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazananlara Ait İsim Listesi ve Sınav Takvimi Hakkında İlan (13/03/2018)

Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi ve Sınav Takvimi İçin Tıklayınız.